Mihail Jurjevics Lermontov (1814-1841)
Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841)


Korunk hőse (1840)
Герой нашего времени (1840)
Az én szeretetem senkinek sem hozott boldogságot, mert én semmit sem áldoztam azokért, akiket szerettem: magamért szerettem, magam örömére; csak a szívem különös szomjúságát elégítettem ki, mohón habzsoltam mások érzéseit, gyengédségét, örömét és szenvedését - és nem tudtam velük betelni soha.
(II. 2)

(Ford.: Áprily Lajos)


Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного удовольствия; я только удовлетворял станную потребность сердца, с жалостью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страданья - и никогда не мог насытиться.
(II. 2)