William Blake (1757-1827)


A tigris (1794)
The Tiger (1794)
Tigris! Tigris! éjszakánk
erdejében sárga láng,
mely örök kéz szabta rád
rettentő szimmetriád?
(1. vsz.)

(Ford.: Szabó Lőrinc)


Tiger! Tiger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?
(1.)