Apácai Csere János (1625 - 1659)


Magyar encyclopaedia (1653)
Így minden kétséget kizáróan igaznak kell tartanunk, hogy az a nép, mely mindent idegen nyelvekből kölcsönöz, nagyon szerencsétlen, és az összes népek között legméltóbb a szánalomra. Viszont igaz ennek az ellenkezője is:
(Előszó)

(Ford.: Orosz Lajos)


Ut extra omnem controversiae aleam sit ponendum, gentem, quae omnia a peregrinis linguis mutuatur, infelicem maxime omniumque miserrimam esse. Contraque