Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781)

Német költő, kritikus, esztéta.

A küzdelmes életű író kevés, de maradandó alkotást hagyott az utókorra. Miss Sara Sampson (1755) című szomorújátékával megszületik a német polgári szomorújáték. Az esztétika történetében igen jelentős elméleti alkotása, a Laokoon, vagy a festészet és költészet határairól (1766) című értekezése. Dramaturgiai elveit az 52 kritikát tartalmazó Hamburgi dramaturgia gyűjti össze, mely a modern drámaelmélet egyik alapvető alkotása. Színháztörténeti jelentősége számos művön lemérhető. Nagy tragédiája a zsarnokság ellen irányuló forradalmi műve, az Emilia Galotti (1772), melynek parabolisztikus jellege Bölcs Náthán című drámai költeményében is megjelenik.