Kecskeméti Víg Mihály (16. század)

Protestáns énekszerző.

Egyetlen fennmaradt éneke a Mikoron Dávid nagy búsultában...(1561) kezdetű 55. zsoltára (a Vulgata szerinti 54.), a korszak legmegragadóbb szépségű zsoltárfordítása, parafrázisa. Kodály Zoltán az ének felhasználásával komponálta Psalmus Hungaricusát (1923).