James Joyce (1882-1941)


Ulysses (1922)
Valahol keleten, kora hajnalban, elindulni pirkadatkor, nagy körben a nappal szemben, pályáját becsapod huszonnégy órával. Aki folyton megy, gyakorlatilag egy napot nem öregszik. Mendegélni part mentén, idegen ország, városkapuhoz érni, ott áll a strázsa, vén bezupált ez is, öreg Tweddy hatalmas bajusza rábúsul valami lándzsaféleségre. Vándorolni ponyvaárnyas utcákon. Turbános pofák az ember mellett. Szőnyegkereskedők barlangos butikjai, hatalmas fickó, Alibaba A Rongybaba, ott ül keresztbe tett lábakkal, kacskaringós pipáját szívdosva. Árusok kiabálása a utcákon. Ánizzsal illatosított ivóvíz, szörbet. Egész nap csak kódorogni. Rablókkal is találkozhatsz, esetleg párosával. No és találkozol. Esteledik. A mecsetek árnyéka az árkádok hosszán, egy pap feltekert tekercset visz. A fák megrezdülnek, ez a jel, jön az esti szél. Tovább, tovább. Halványodó arany ég. Egy anya leskelődik az ajtóban. Hívja haza a gyerekeit titokzatos nyelvükön. Magas fal, mögötte húrpengetés. Violaszín éj-égi hold, Molly új harisnyakötőjének színe. Húrok. Hallgasd. Egy lány játszik azon a valamelyik hangszeren, izé, dulcitón. Tovább.
(II, 4.)

(Ford.: Szentkuthy Miklós)


Somewhere in the east: early morning: set off at dawn, travel round in front of the sun, steal a day's march on him. Keep it up for ever never grow a day older technically. Walk along a stard, strange land, come to a city gate, sentry there, old ranker too, old Tweedy's big moustaches leaning on a long kind of a spear. Wander through awned streets. Turbaned faces going by. Dark caves of carpet shops, big man, Turkon the terrible, seated crosslegged smoking a coiled pipe. Cries of sellers in the streets. Drink water scented with fennel, sherbet. Wander along all day. Might meet a robber or two. Well, meet him. Getting on to sundown. The shadows of the mosques along the pillars: priest with a scroll rolled up. A shiver of the trees, signal, the evening wind. I pass on. Fading gold sky. A mother watches from her doorway. She calls her children home in their dark language. High wall: beyond strings twanged. Night sky moon, violet, colour of Molly's new garters. Strings. Listen. A girl playing one of these instruments what do you call them: dulcimers. I pass.
(II. 4)