Ilosvai Selymes Péter (1520 k.-1580 k.)


Az híres-neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokoskodásáról való história (1574)
Mostan emlékezem az elmúlt időkről,
Az elmúlt időkben jó Tholdi Miklósról,
Ő nagy erejéről, jó vitézségéről;
Csuda, hogy mindeddig sem emlékeztünk erről.
(1. vsz)