Werbőczy István (1460k. -1541)

Jogász, diplomata.

Politikai pályáján nádori, kancellári, főbírói tisztségeket töltött be. Népszerűsítő latin irata (Decem divinorum preceptorum libellus, 1524) a tízparancsolatot, és a megszegéséért járó büntetéseket fejtegeti pompás fametszetekkel. 1514-ben kidolgozta a parasztfelkelést megtorló törvényjavaslatot. Hármaskönyve (Tripartitum) 1517-ben jelent meg, a feudális jogrendszert a köznemesi érdekek szerint kodifikálva. Bár törvényerőre sosem emelkedett ez a joggyűjtemény, mégis a XIX. századig meghatározó maradt a magyar jogrendszerben.