Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822)


Az arany virágcserép (1814)
Der goldene Topf (1814)
- Anselmus! Higgy, szeress, remélj!
(Tizedik vigília)

Anselmus! Glaubte, liebte, hoffe!
(10)

Vajon Anselmus boldogsága más-e, mint az élet a költészetben, amely előtt a természet legmélyebb titkaként föltárul valamennyi lény szent összhangja?
(Tizenkettedik vigília)

Ist denn überhaupt des Anselmus Seiligkeit etwas anderes als das Leben in der Poesie, der sich der heilige Einklang aller Wesen als tiefstes Geheimnis der Natur offenbaret?
(12)