Voltaire, François-Marie (e. n. Arouet; 1694-1778)

Francia regényíró, filozófus.

Korának sokoldalú egyénisége. A voltaire-i szellem egyfajta életművészet, amelynek alapja az antikvitás tisztelete, a haladásba és az értelembe vetett hit, harc a fanatizmus és a dogmák ellen. Egy fejlettebb társadalmi rendet kívánt teremteni, mely biztosítja a tudományok fejlődését. Erről szól a Filozófiai levelek (1734). Nagy történeti művei a XIV. Lajos százada (1751), valamint a Tanulmány az erkölcsökről. Paradox, hogy nem a nagyobb alkotásai, hanem alkalmi rögtönzései, „filozofikus meséi”, a Zadig (1747), a Candide (1759), A vadember (1767) keserű humora, korának sokféle fonákságát bemutató prózai művei inkább az írót, mint a filozófust tették híressé.