Euripidész (Kr. e. 480-406)


Élektra (Kr. e. 413)
Ó!
A nemességnek nincs pontos külső jele:
az ember-természetben sok zavar tanyáz.
Mert láttam én már nemes apának gyermekét,
ki mitsem ért, és hitványaknak jó fiát,
és gazdag embert is, ki kolduslelkü volt,
s szegényt, kinek testében nagy lélek honolt.
Mi hát a mérték, mely szerint ítélhetünk?
(Oresztész, 367-374)

(Ford.: Devecseri Gábor)