George Berkeley (1685-1735)


Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről (1710)
A Treatise concerning the Principles of Human Knowledge (1710)
Teljességgel felfoghatatlannak találom ugyanis, ha a nem gondolkodó dolgok abszolút létezéséről beszélnek, tekintet nélkül arra, hogy ezeket a dolgokat észlelte-e valaki. Lenni (esse) és észleltnek lenni (percipi) számunkra ugyanaz; és nem lehetséges, hogy az őket észlelő elméken vagy gondolkodó dolgokon kívül bármiféle létezéssel bírjanak.
(I. rész. 3.)

(Ford.: Fehér Márta)


For as to what is said of the absolute existence of unthinking things without any relation to their being perceived, that seems perfectly unintelligable. Their esse is percipi, nor is it possible they shold have any existence, out of the minds or thinking things which perceive them.
(I. 3.)