Mimnermosz (Kr. e. 670-600)

Görög lírikus.

Habár a legplebejusabb iambosz műfajt is kedvelte, költészetének csúcsa elégiaköltészete. Sokan a műfaj feltalálójának tekintik. Legjellegzetesebb témája az életnek egyedül értelmet adó fiatalság, a szerelem gyönyöre. Hexameterei a magában szemlélt egyén múlandóságát példázzák, személyes individualizmussal. Verseinek csupán töredékei maradtak ránk. Leghíresebb Szmürniész című költeménye.