Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)

Német költő, próza- és drámaíró.

Sokoldalú alkotó tevékenysége átfogja az irodalom valamennyi műfaját, kiterjed a művészetelméletre, a filozófiára, a történelem és a természettudományok területére is. Műveit úgy tekintette, mint „egy nagy vallomás töredékeit”, melyeknek fő témája az alkotás és művészegyéniség (megváltozott) világhoz való viszonya. Prózai művei közül kiemelkedik szentimentalizmus legnagyobb alkotása, a Az ifjú Werther szerelme és halála (1774) levélregény. Fő művének a Faustot (1808-1831), világ- (drámai) költeményét tartotta, melynek két részét haláláig írta. Műveinek világirodalmi hatása óriási.