Winckelmann, Johann Joachim (1717-1768)

Német művészettörténész, archeológus.

A modern archeológia és az ókori összehasonlító művészettörténet megteremtője. Goethe hatására írja meg a Gondolatok a görög műalkotások utánzásáról a festészetben és a szobrászatban (1755) című tanulmányát. Műve a német klasszika humanitás-eszményének fontos műve. Nagy lelkesedéssel gyűjtötte a közvetlen tapasztalati anyagot a görög művészet rendszeres összehasonlító történetéhez, mely 1764-ben jelent meg Az ókor művészetének története címen.