Isaac Newton (1642-1727)


A természetfilozófia matematikai alapjai (1687)
Principia mathematica philosophiae naturalis (1687)
A mozgás axiómái vagy törvényei
Első törvény: Minden test megmarad nyugalmi állapotában vagy egyenletes és egyenes vonalú mozgásában, hacsak külső erő nem kényszeríti ennek az állapotnak az elhagyására. (...)
Második törvény: A mozgás megváltozása arányos a külső, mozgató erővel, és annak az egyenesnek az irányában megy végbe, amelyben ez az erő hat. (...)
Harmadik törvény: A hatással mindig egyenlő nagyságú és ellentétes visszahatás áll szemben; más szóval; két testnek egymásra gyakorolt kölcsönös hatása mindig egyenlő és ellentétes irányú.

(Ford.: Heinrich László)


Axiomata motus
Lex I. Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare. (...)
Lex II. Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae et fieri secundum lineam rectam, qua vis illa imprimitur. (...)
Lex III. Actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem: sive corporum duorum actiones in se mutuo semper esse aequales et partes contrarias dirigi.