Szent Pál levelei


Rómaiaknak írt levél

Róm 7, 22-23 - Az ember belső meghasonlottsága

A belső ember szerint Isten törvényében lelem örömöm, de tagjaimban más törvényt észlelek, s ez küzd értelmem törvénye ellen, és tagjaimban levő bűn törvényének rabjává tesz.

condelector enim legi Dei secundum interiorem hominem
video autem aliam legem in membris meis
repugnantem legi mentis meae
et captivantem me in legi peccati quae est in membris meis

Róm 8, 31 - A keresztény remény bizonyossága

Ha Isten velünk, ki ellenünk?

si Deus pro nobis quis contra nos

Róm 9, 21 - A zsidó nép meghívása

Vagy nincs-e hatalma a fazekasnak, hogy ugyanabból az anyagból az egyik edényt díszesre, a másikat közönségesre formálja?

an non habet potestatem figulus luti
ex eadem massa facere
aliud quidem vas in honorem
aliud vero in contumeliam

Róm 13, 10 - A szeretet a parancsok foglalata

A törvény tökéletes teljesítése tehát a szeretet.

plenitudo ergo legis est dilectio
Korintusiaknak írt I. levél

1Kor 1, 25 - A kereszt bölcsessége

Hiszen Istennek a "balgasága" bölcsebb az embereknél, és Istennek a "gyöngesége" erősebb az embereknél.

quia quod stultum est Dei sapientius est hominibus
est quod infirmum est Dei fortius est hominibus

1Kor 9, 9 - Az apostol példája az önzetlenségre

Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját!

non alligabis os bovi trituranti

1Kor 13 - A legkiválóbb adomány a szeretet

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén,
ha szeretet nincs bennem,
csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
Lehet prófétáló tehetségem,
ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat,
hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,
ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt,
odaadhatom testemet is égőáldozatul,
ha szeretet nincs bennem,
mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
S a szeretet nem szűnik meg soha.
A prófétálás véget ér,
a nyelvek elhallgatnak,
a tudomány elenyészik.
Most megismerésünk csak töredékes,
és töredékes a prófétálásunk is.
Ha azonban elérkezik a tökéletes,
ami töredékes, az véget ér.
Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek,
úgy gondolkoztam, mint a gyerek,
úgy ítéltem, mint a gyerek.
De amikor elértem a férfikort,
elhagytam a gyerek szokásait.
Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
akkor majd színről színre.
Most még csak töredékes a tudásom,
akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy
most engem ismernek.
Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a
három,
de közülük a legnagyobb a szeretet.

si linguis hominum loquar et angelorum
caritatem autem non habeam
factus sum velut aes sonans aut cymbalum tinniens
et si habuero prophetiam
et noverim mysteria omnia et omnem scientiam
et habuero omnem fidem ita ut montes transferam
caritatem autem non habuero
nihil sum
et si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas
et si tradidero corpus meum ut ardeam
caritatem autem non habuero
nihil mihi prodest
caritas patiens est
benigna est
caritas non aemulatur
non agit perperam
non inflatur
non est ambitiosa
non quaerit quae sua sunt
non inritatur
non cogitat malum
non gaudet super iniquitatem
congaudet autem veritati
omnia suffert
omnia credit
omnia sperat
omnia sustinet
caritas nunquam excidit
sive prophetiae evacuabuntur
sive linguae cessabunt
sive scientia destruetur
ex parte enim cognoscimus
et ex parte prophetamus
cum autem venerit quod perfectum est
evacuabitur quod ex parte est
cum essem parvulus
loquebar ut parvulus
sapiebam ut parvulus
cogitabam ut parvulus
quando factus sum vir
evacuavi quae erant parvuli
videmus nunc per speculum in enigmate
tunc autem facie ad faciem
nunc cognosco ex parte
tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum
nunc autem manet
fides spes caritas
tria haec
maior autem his est caritas

1Kor 15, 55 - A végső állapot

Halál, hol a te győzelmed?

Ubi est mors victoria tua
Korintusiaknak írt II. levél

2Kor 12, 14 - Az újabb látogatás gondjai

nem a gyermekek gyűjtenek a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek.

nec debent filii parentibus thesaurizare sed parentes filiis.
Tesszalonikaiknak írt II. levél

2Tesz 3, 10 - Intelmek

aki nem akar dolgozni, ne is egyék

si quis non vult operari nec manducet