Komjáthy Jenő (1858-1895)

Költő.

A századvég újabb lírai törekvéseinek, a népiességgel szemben kibontakozó „filozófiai iskola” néven elnevezett irányzat költője, Ady lírájának elődje. Egyetlen kötetének címadó verse, A homályból (1894) a magányból a megértettség felé vágyódását fejezi ki. Spinoza panteisztikus tanait, szimbolista jelleget mutató költeményei leginkább a szellemi örömök élvezését (A hipokritához, 1892), életmámort (Memento vivere, Óda a Naphoz) bontanak ki.