Homérosz (Kr. e. VIII. sz.)

Görög költő.

Az ókori görög irodalom első két fennmaradt eposza szerzőjének tekinti a hagyomány. Már a hellenizmus korában kérdéses volt, hogy az Iliász és az Odüsszeia szerzője azonos-e („homéroszi kérdés”). A hőskor végét jelezve a szerző az Iliász paródiáját is megírta (Békaegérharc). A két eposz keletkezési idejénél később keletkeztek azok a himnuszok, amelyeket a hagyomány szintén Homérosz neve alatt őrzött meg. A homéroszi himnuszokkal együtt a két eposzt és paródiáját összefoglalóan homéroszi költeményeknek nevezzük.