Kazinczy Ferenc (1759-1831)


Híven szeretni... (1795)
Híven szeretni a jót,
Gyűlölni vesztig a gonoszt,
Eszköze lenni az isteni kéznek,
Egy nem haszontalan tagja az Egésznek,
Férfiak! ez gyönyörű jutalom.
A nagy titok (1808)
Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted,

Írói érdem (1810)
Szólj! s ki vagy, elmondom. - - Ne tovább! ismerlek egészen.

Íz, szín, tűz vagyon a borban, ha hegyaljai termés;

Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél (1819)
Jól és szépen az ír, aki tüzes ortológus és tüzes neológus egyszersmind, s így egyességben és ellenkezésben van önmagával. Hamisan lépni a táncban csak annak szabad, aki táncolni igen jól tud, és akit a grácia látatlanul lebeg körül. S mi szabad az írónak ezen iskola értelme szerint? A fentebb nemben mindaz, amit a minden nyelvek ideálja megkíván, a magyar nyelv természete (örök szokása és törvénye) világosan nem tilt, a régi és újabb klasszikusok által nevelt ízlés még javasol is, s a szükség múlhatatlanul parancsol. Azon nemekben, ahol az író mindenhez szól, az szabad, amit minden olvasó javalhat.
Fogságom naplója (1828)
Martinovicsot bajjal vonták a székhez. Ott beköték szemeit, , s a hóhérlegény tartotta a kendő végét. A kopasz koponyáról lesiklott a kendő, s Martinovics az öröm mosolyával pillanta körül. Grátiát reményle. De szemeit ismét beköték, s feje repült. Homokkal hintették be a vér hrlyét, s az öt testet kivitték a Buda megett emelkedő tetőkre. Senki sem tudja, hol fekszenek.
Másnap reggel a vérhelyen rózsa virított. Valaki rózsákat ása le ott csuprokban.
(1795. Május 20)