Szolón (Kr.e. 640-598)

Görög költő, államférfi.

Előkelő származású, bár sokáig kereskedelemmel foglalkozott. Szalamisz című elégiája korábbi népgyűlési felszólalása hatásának, valamint a sziget elfoglalásának állít emléket. 594-ben arkónná választották. Megszüntette az adósrabszolgaságot, pénz- és mértékreformot, vagyon- és munkaügyi szabályokat vezetett be, s ezekkel előkészítette Athén későbbi fellendülését. Az archaikus kor elégia- és iamboszköltészetének fontos alakja. Epikus ión költői dialektusban írott műveinek központjában az athéni társadalom politikai és erkölcsi problémái állnak. Verseit felhasználta közéleti céljaira is. Az egyén és a közösség erkölcsi felelősségének kérdése adja A Múzsákhoz írt 76 soros költeményének témáját. Az antik hagyomány a „hét bölcs” közé sorolta.