William Wordsworth (1770-1850)


Táncoló tűzliliomok (1798)
The Daffodils (1798)
Sétáltam, mint felhő, melyet
szél hajt könnyedén,
s egyszer csak egy sor, egy sereg
aranyliliom tünt elém,
a tó partján, a fák alatt
ringtak, táncoltak álmatag.
(1. vsz.)

(Ford.: Szabó Lőrinc)


I wander'd lonely as a cloud
That floats on high o'er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.
(1)