Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781)


Hamburgi dramaturgia (1767-1769)
Hamburgische Dramaturgie (1767-1769)
Más dolog beletörődni a szabályokba, és megint más valóban betartani őket. Az előbbit a franciák teszik, az utóbbihoz, úgy látszik, csak a régiek értenek.
A cselekmény egysége volt a régiek első drámai törvénye; az idő egysége és a hely egysége mintegy csak következményei voltak ennek, s aligha tartották volna be őket szigorúbban, mint ahogy azt a cselekmény egysége szükségképpen megkövetelte (...)
(46.)

(Ford.: Timár Ilona)


Ein anderes ist, sich mit den Regeln abfinden; ein anderes, sie wirklich beobachen. Jenes tun die Franzosen; dieses scheinen nur die Alten verstanden zu haben.
Die Einheit der Handlung war das erste dramatische Gesetz der Alten; die Einheit der Zeit und die Einheit des Ortes waren gleichsam nur Folgen aus jener, die sie schwerlich strenger beobachtet haben würden, als es jene notwendig erfordert hätte (...)
(46.)