Zénon (Kr. e. 489-430 k.)


A második az, amit Achilleusnak neveznek. Ez abban áll, hogy a leggyorsabb futó sohase fogja elérni a leglassabban menőt, mert az üldözőnek előbb oda kell érnie, honnan az előbbi megkezdte futását: tehát a lassúbb szükség szerint valami térrel mindig előnyben van.
(A26 Diels)

(Ford.: Sebestyén Károly)