Aiszkhülosz (Kr. e. 525-456)


Heten Théba ellen (Kr. e. 467)
Minket már elfeledtek rég az istenek,
csak vesztünkön gyönyörködnek csodálkozón,
a Sorsnak mért hizelkedjek, ha elveszít.
(Eteoklész, 702-704)

(Ford.: Jánosy István)