Tinódi Sebestyén (1515k. -1556)

Költő, énekmondó.

A „lantos” jelzőt az utókor ragasztotta nevéhez. 1554-ben Kolozsvárott megjelent I. Ferdinándnak ajánlott Cronica című kötete, a végvári katonaság „tanulságára” szóló énekgyűjteménye, kottákkal közzétett 21 verses históriája. Kolozsvárt fejezte be az ötrészes Erdéli Históriát. Munkássága jórészt hiteles verses történetírás. Fejlett verstechnikáját sokszor archaikus rímeléssel ötvözte. Hallgatókhoz forduló énekeit hivatásos énekmondóként jegyezte le, adta elő.