Boëthius, Anicius Manlius Severinus (480-524)

Római filozófus, író, költő.

Az antik kultúra összefoglalója, átörökítője. Származása, öntudata alapján az „utolsó római”-nak nevezték. Az ő fordításai örökítették át Platón és Arisztotelész számos művét. Logikai-retorikus műveket írt (Bizonyításelméleti különbségekről; A felosztásról). Legjelentősebb munkája a neoplatonikus és keresztény felfogású A filozófia vigasztaló voltáról című, platóni dialógusok mintájára írt öt könyve. Formája újszerű, a prózát verssel keveri. A középkor legtöbbet fordított szerzője.