Mill, John Stuart (1806-1873)

Angol filozófus.

Első jelentős munkája A deduktív és induktív logika rendszere (1843) tudománytörténeti kérdéseket vizsgál, de a Ricardo tételeit követő A nemzetgazdaságtan alapjai (1848) már döntő jelentőségű a társadalomtudományok történetében. Ebben a modern kapitalista gazdaság törvényeit vizsgálja, s elemzi a munkásosztály helyzetét, szerepét. A modern individualizmus kiemelkedő alakja. Politikai esszéi (A szabadságról, 1849; A nő alárendeltsége, 1869) döntően befolyásolták a következő korok gondolkodóinak társadalmi szabadságról vallott nézeteit.