Thomas Mann (1875-1956)


Tonio Kröger (1903)
Mert a boldogság, mondotta önmagának, nem abban van, hogy az embert szeretik, az csak undorral vegyes kielégülése a hiúságnak. Boldogság az, ha az ember szeret és holmi apró, fortélyos közeledésekkel lopja meg szerelme tárgyát.
(2)

(Ford.: Lányi Viktor)


Denn das Glück, sagte er sich, ist nicht, geliebt zu werden; das ist eine mit Ekel gemischte Genugtuung für die Eitelkeit. Das Glück ist, zu lieben und vielleicht kleine trügerische Annäherungen an den geliebten Gegenstand zu erhaschen.
(2)
Varázshegy (1924)
Der Zauberberg (1924)
Isten hozzád, akár élsz, akár halsz! Kilátásaid nem a legrózsásabbak; a félelmetes táncmulatság, amelybe belesodródtál, még jó néhány bűnös esztendeig eltart, és nem mernénk nagy összegbe fogadni, hogy ép bőrrel menekülsz. Őszintén szólva nem is igen törődünk vele, nyitva hagyjuk a kérdést. Egyszerűségedet felfokozó testi - szellemi kalandokon mentél keresztül, lélekben túlélted azt, amit testben talán semmiképp sem élhetsz túl. Voltak pillanatok, midőn halálból és paráznaságból a szeretet álma derengett föl benned sejtelmesen, uralkodói módon. Vajon a halálnak ebből a világraszóló ünnepéből, a borús esteli eget körös - körül pirosra festő gonosz, lázas tűzvészből is feltámad egykor a szeretet?
(VII. A nagy mennykőcsapás)

(Ford.: Szőllősy Klára)


Fahr wohl - du lebest nun oder bleibest! Deine Aussichten sind schlecht; das arge Tanzvergnügen, worein du gerissen bist, dauert noch manches Sündenjährchen, und wir möchten nicht hoch wetten, daß du davonkommst. Ehrlich gestanden, lassen wir ziemlich unbekümmert die Frage offen. Abenteuer im Fleische und Geist, die deine Einfachheit steigerten, ließen dich im Geist überleben, was du im Fleische wohl kaum überleben sollst. Augenblicke kamen, wo dir aus Tod und Körperunzucht ahnungsvoll und regierungsweise ein Traum von Liebe erwuchs. Wird auch aus diesem Weltfest des Todes, auch aus der schlimmen Fieberbrunst, die rings den regnerischen Abendhimmel entzündet, einmal die Liebe steigen?
(VII. Der Donnerschlag)
Mario és a varázsló (1930)
Mario und der Zauberer (1930)
A szabadság is valami, ami van, az akarat is valami, ami van; akaratszabadság azonban nincs, mert az akarat, amely tulajdon szabadságára irányul, a semmibe nyúl. Die Freiheit existiert, und auch der Wille existiert; aber die Willensfreiheit existiert nicht, denn eine Wille, der sich auf seine Freiheit richtet, stösst ins Leere. Rettenetes vég, szörnyű vég, végzetes befejezés. És fölszabadító vég mégis - nem tehetek róla, így kellett és így kell éreznem.

(Ford.: Sárközi György)


Ein Ende mit Schrecken, ein höchst fatales Ende. Und ein befreiendes Ende dennoch, - ich konnte und kann nicht umhin, es so zu empfinden.
József és testvérei (1926-1943)
Jákob történetei (1933)
Josef und seine Brüder (1926-1943)
Die Geschichten Jaakobs (1933)
Mélységes mély a múltnak kútja, ne mondjuk inkább feneketlennek?
(Előjáték, 1)

(Ford.: Sárközi György)


Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. Sollte man ihn nicht unergründlich nennen?
(Vorspiele, 1)