Türtaiosz (Kr. e. 7. század)

Görög költő.

A politikai elégia megteremtője. Fennmaradt költeményei – egy anapesztikus harci induló kivételével – elégiák, a 7. századi spártai élet és erkölcs fontos dokumentumai. Elégiáinak öt könyvéről tudunk. Ismételt gondolatuk a csatasorban való mindhalálig tartó helytállás. Törvényes rend című költeményében a spártai alkotmányt magasztalja. Ő fogalmazta meg az „édes és dicső a hazáért meghalni” gondolatot.