Wordsworth, William (1770-1850)

Angol költő.

A romantika egyik legjelentősebb alakja. Élete a Tó-vidékhez kötötte. Korai versei hagyományos, hősi párrímekben írott szentimentális tájleírások (Esti séta, Tájfestő vázlatok). Költészetében radikális változás következett be a Coleridge-dzsal való találkozást követően. Közös kötetük a Lírai balladák (1798); a költemények nagy része népballadai, egyszerű, falusi környezetben játszódik. A kötet záró darabja, a Sorok a tinterni apátság fölött blank verse-ben írt meditáció a természet szerepéről, Wordsworth panteisztikus természetlátásának gyönyörű megfogalmazása. A kötet bővített formájú, 1800-as kiadásához írt Előszó fogalmazza meg költői programját, mely az angol romantika legfontosabb programnyilatkozata, lírai önéletrajza. Szonettjei közül kiemelkedik A Westminster hídon című.