Nyikolaj Vasziljevics Gogol (1809-1852)
Николай Васильевич Гоголь (1809-1852)


A revizor (1836)
Ревизор (1836)
Kiröhögnek -de ez még semmi! Végül majd akad egy nyavalyás firkász, aki komédiát fabrikál belőle. Fölháborító! Fütyül a rangra, címre! az emberek meg tapsolnak, hasukat fogják a nevetéstől. - Mit röhögtök? Magatokon röhögtök!
(Polgármester, V. felv. 8.jelenet)

(Ford.: Mészöly Dezső és Mészöly Pál)


Мало того, что пойдешь в посмешище - найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обыдно! Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши Чему смеетесь? - Над собою смеетесь!
(Городничий, V. 8)
A köpönyeg (1842)
Шинель (1842)
Tehát egy ügyosztályon szolgált egy hivatalnok. Nem mondhatnánk, hogy nagyon kiváló hivatalnok: alacsony, kissé ragyás, kissé rőt, sőt kissé vaksi is volt, homloka fölött tar sáv, mindkét orcája barázdás, arcának színe meg olyan, amelyet "aranyeresnek neveznek... Mit csináljunk?! A pétervári éghajlat az oka!

(Ford: Makai Imre)


Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя сказать
чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу,
с моршинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным... Что ж делать! виноват петербургский климат.
Holt lelkek (1842)
Мертвые души (1842)
Oroszország! Vajon nem úgy száguldasz te is, mint a sebes, utolérhetetlen trojka? Nyomodban porzik az út, dübörögnek a hidak, mindent elhagysz, minden mögötted marad! Lenyűgözve, ámulva áll a szemlélő istennek e csodája előtt: nem villám ez, amely cikázva fut le az égen? Mit jelent ez a félelmetes sebesség? S mily ismeretlen erő van e sosem látott paripákban? S ó, a paripák, a paripák! micsoda paripák: talán vihar fészkel a sörényetekben? Talán minden porcikátok csupa fül? Mihelyt meghallják felülről az ismerős dalt, egyszerre nekidűlnek ércszügyükkel a hámnak, patáikkal szinte nem is érintik a földet, egyetlen vonallá nyúlva repülnek a levegőben, repülnek, mintha isteni ihlet szállta volna meg őket!... Oroszország! Oroszország, hová repülsz? Felelj! De Oroszország nem felel. Gyönyörűen szól a csengő, széllé változik és süvölt a darabokra hasított levegő, minden, ami csak a világon van, elmarad mögötte és sanda tekintettel tér ki útjából a többi nép, a többi ország...
(I. 11.)

(Ford.: Devecseriné Guthy Erzsébet)


Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымиться под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди, и почти не тронув копытами земли, превратились в один вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная богом!... Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства.
(I.11)