Sylvester János (1504-1552)

Író, bibliafordító.

1534-től Nádasdy Tamás sárvári udvarában iskolamester, elkezdte az Újszövetség fordításait Erasmus szövegváltozata nyomán. Irányította a Nádasdy által Sárvár-Újszigeten létrehozott nyomdát. Megjelenteti Grammatika Hungaro-latina (1539) című nyelvtankönyvét. 1541-re Abádi Benedek tipográfiai munkájával az Újszövetség, az első Magyarországon előállított magyar nyelvű könyv. Felismeri, hogy a magyar nyelv is képes időmértékes vers előállítására, erről a könyv előszavában ír, s nevéez űződik az első magyar hexameter, illetve disztichon. Munkásságával elősegítette a humanizmus eredményeinek beépülését a magyar nyelvi és irodalmi tudatba. A magyar humanizmus jelentős alakja.