Szimónidész (Kr.e. 556-468)

Görög költő.

Terjedelmes életművéből mindössze 150 töredék maradt ránk. Számos műfajban alkotott. Epinikionjaival (sportversenyek győzteseinek járó kardalaival) új műfajt teremtett. Az epigramma műfaját a magas költészetbe emelte a görög-perzsa háború görög hőseinek emléket állító műveivel (A thermopüla-i hősök sírfelirata). Műveiben a hagyományos arisztokrata erkölcsfelfogás, értékrend ellenében új ideált fogalmaz meg, a közösség, a polisz számára hasznos, szellemi értékekkel jellemezhető ember képét.