Ányos Pál (1756-1784)

Költő.

Műveit először Batsányi adta ki. A szentimentalista magyar líra nagy alakja. Költeményeiben a szerelem örömeit (Érzékeny gondolatok, Érzékeny levelek) a mulandóság árnyéka lengi be (A lenyugvó naphoz, Egy elenyészendő rósához). A felvilágosodás gondolatisága is hatott költészetére (A szép tudományoknak áldozott versek). Költészetének fontos ihletője a történeti múlt, hősei látomásos alakban jelennek meg (Kónyinak; Gróf Zrinyi Miklósról).