Janus Pannonius (1434-1472)


Szilviáról (1447-1454)
De Silvia (1447-1454)
Azt mondod, gyereked van tőlem s jársz a nyakamra.

Mert ha te dús tövisek közt jársz, mondd, így keseregsz-e:

(Ford.: Berczeli A. Károly)


Ex te concipio, meretrix mihi, Silvia, dicis,

Quam si per spinas incedens, Silvia, densas,

Galeotto Marzióhoz (1450)
Galeotti peregrinationem irridet (1450)
Mert hívő ember költő nem lehet.
(22. sor)

(Ford.: Geréb László)


Nemo religiosus et poeta est.
(22.)
Búcsú Váradtól (1458)
Abiens valere iubet sanctos reges, Waradini (1458)
Még mély hó települ a téli földre,
erdőn, mely csak a zöld levélre büszke,
szürke súly a ködös fagy zúzmarája,
s el kell hagyni a szép Körös vidékét
és sietni Dunánk felé, urunkhoz.
Hajrá, fogyjon az út, társak, siessünk.
(1-6. sor)

(Ford.: Áprily Lajos)


Omnis sub nive dum latet profunda
Tellus, et foliis modo superbum
Canae dum nemus ingravant pruinae,
Pulchrum linquere Chrysium iubemur,
Ac longe dominum volare ad Istrum.
Quam primum, o comites, viam voremus.
(1-6.)
Mikor a táborban megbetegedett (1464)
De se aegrotante in castris (1464)
Itt nyugszik Janus, kivel ősi Dunánkhoz először

Ezt a dicsőséget, ó, hagyd meg a holtnak, Irigység;

(117-120. sor)

(Ford.: Kálnoky László)


His situs est lanus , patrium qui primus ad Histrum,

Hunc saltem titulum, Livor, permitte sepulto,

(117-120.)
Pannónia dicsérete (1465 k.)
Laus Pannoniae (1465)
Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,

Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,

(Ford: Berczeli Anzelm Károly)


Quae legerent omnes, quondam dabat Itala tellus,

Magna quidem nobis haec gloria; sed tibi maior,

Egy dunántúli mandulafáról (1466)
De amygdalo in Pannonia nata (1466)
Herkules ilyet a Hesperidák kertjébe' se látott,

Még boldog szigetek bő rétjein is csoda lenne,

S íme, virágzik a mandulafácska merészen a télben,

Mandulafám, kicsi Phyllis, nincs még fecske e tájon,

(Ford.: Weöres Sándor)


Quod nec in Hesperidum vidit Tirynthius hortis,

Quod fortunatis esset mirabile in arvis,

Audax per gelidos en! floret amygdala menses,

Progne, Phylli tibi, fuit expectanda; vel omnes

Saját lelkéhez (1466)
Ad animam suam (1466)
És ha a mostoha végzet űz ide vissza a földre,

Inkább méh, aki jószagu mézet gyüjthet a réten,

Tengeren, erdőben rejtőzz, csak tudjad, örökké:

(39-44. sor)

(Ford.: Vas István)


Quidsi te cogent immitia fata reverti,

Tul vel apis cultos, lege dulcia mella, per hortos,

Vel silvis pelagove late; memor omnibus horis,

(39-44.)
Mars istenhez békességért (1469-1471)
Ad Martem, precatio pro pace (1469-1471)
Te szörnyű vérivó, halottra éhező,
Te férfiromlás, asszonyoktól átkozott,
Szegénynek kincset adsz, kifosztasz gazdagot,
Te békegyűlölő, vad éhhalál-szülő,
Szerzője rettenetnek, pánikinditó
Atyánk, kiméld megfáradt pannon népemet!
(10-15. sor)

(Ford.: Kardos László)


Potor cruorum; devorator corporum;
Lues virorum; mulierum execratio;
Ditator inopum; pauperator divitum
Osor quietis; genitor obscena famis;
Auctor pavorum; concitor formidinum;
Iam parce fessis, quaeso, Pannoniis, pater.
(10-15.)