Catullus, Caius Valerius (Kr. e. 87-57)

Római költő.

Számos hatás mellett költészetét Lesbiához fűződő szerelme befolyásolta leginkább. Nem zavartalan idill uralja Lesbia-ciklusát, hanem gyűlölet és lángoló szerelem (Gyűlölök és szeretek) közt hullámzó érzelmek, hangulatok keveréke. Költeményei három egységre oszlanak: változatos mértékű versek, carmina docta (’tudós versek’), disztichonos epigrammák. Catullus politikától, társadalomtól független szellem, az életélvezet természetes közvetlensége hatja át műveit. A neoterikusok irányzatának képviselője, tudós költő.