Mihai Eminescu (1850-1889)


Kint megremeg a nyárfa-ág (1883)
Şi dacă... (1883)
Kint megremeg a nyárfa-ág

úgy érzem most: a kerten át


A tóba csillag fénye hull,

úgy érzem: kínom elcsitul,


A hold szikrázik fényesen,

úgy érzem: rád emlékezem

(Ford.: Képes Géza)


Şi dacă ramuri bat în geam

E ca în minte să te am


Şi dacă stele bat în lac

E ca durerea mea s-o-mpac


Şi dacă norii deşi se duc

E ca aminte să-mi aduc