Denis Diderot (1713-1784)


Enciklopédia (Részlet az Enciklopédiából, 1751-1772)
Encyclopédie (Article de l' Encyclopédie, 1751-1772)
Egy enciklopédia célja valójában az, hogy összegyűjtse az egész földön elszórt ismereteket; hogy általános rendszerüket bemutassa kortársainknak és átadja az utánunk következőknek, nehogy az elmúlt századok munkássága hiábavaló fáradozássá váljék a rákövetkező századokban; hogy unokáink tanultabbak lévén egyben erényesebbekké és boldogabbakká legyenek, mi pedig úgy halhassunk meg, mint akik nagy szolgálatokat tettek az emberi nemnek...

(Ford.: Komoly Péter)


En effet, le but d' une Encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la terre; d' en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons, et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous; afin que les travaux des siècles passés n' aient pas été des travaux inutiles pour les siècles qui succéderont; que nos neveux, devenant plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux, et que nous ne mourions pas sans avoir bien mérité du genre humain.
Társadalmi ember (Részlet az Enciklopédiából)
Homme (Article de l' Encyclopédie)
Igazi kincs csak kettő van, az ember és a föld. Az ember mit sem ér a föld nélkül és a föld mit sem ér ember nélkül. (...)
Az emberek foglalkozása csak akkor jó, ha a haszon a bérek költségein túl terjed. Egy nemzetnek a gazdagsága a nemzeti munka összegének terméke a bér kiadásain felül.

(Ford.: Győry János)


Il n' y de véritables richesses que l' homme et la terre. L' homme ne vaut rien sans la terre, et la terre ne vaut rien sans l' homme. (...)
Un emploi des hommes, n' est bon que quand le profit va au-delà des frais du salaire. La richesse d' une nation est le produit de la somme de ses travaux au-delà des frais du salaire.