Arisztophanész (Kr. e. 450-388)


A Madarak (414)
Hisz leginkább ellenétől fog tanúlni az okos.
Óvatosság tart meg mindent: s ezt baráttól nem tanulsz,
Míg az ellenség erővel s egyenest rákényszerít.
(Banka, 1.)

Ravasz állat az emberi nem, születve már,
Az is marad míg él.
(Kar, 1.)

(Ford.: Arany János)