Alkotók a magyar irodalomból – index

Ady Endre
Kazinczy Ferenc
Amade László
Kecskeméti Víg Mihály
Ányos Pál
Kemény Zsigmond
Apácai Csere János
Kisfaludy Károly
Áprily Lajos
Kisfaludy Sándor
Arany János
Komjáthy Jenő
Arany László
Kormos István
A XVIII. század közköltészetéből
Kossuth Lajos
Babits Mihály
Kosztolányi Dezső
Balassi Bálint
Kölcsey Ferenc
Baróti Szabó Dávid
Krúdy Gyula
Batsányi János
Lévay József
Berzsenyi Dániel
Madách Imre
Bessenyei György
Márai Sándor
Bethlen Kata
Mikes Kelemen
Bethlen Miklós
Mikszáth Kálmán
Bornemisza Péter
Molnár Ferenc
Camus, Albert
Móra Ferenc
Czuczor Gergely
Móricz Zsigmond
Csáth Géza
Nagy László
Csokonai Vitéz Mihály
Nemes Nagy Ágnes
Déry Tibor
Németh László
Dsida Jenő
Ottlik Géza
Einstein, Albert
Örkény István
Eötvös József
Pázmány Péter
Erdélyi János
Pesthi Gábor
Faludi Ferenc
Petőfi Sándor
Fazekas Mihály
Pilinszky János
Füst Milán
Radnóti Miklós
Garay János
Rákóczi Ferenc, II.
Gárdonyi Géza
Reviczky Gyula
Gergei Albert
Rimay János
Gyóni Géza
Sarkadi Imre
Gyulai Pál
Sinka István
Hamvas Béla
Somlyó Zoltán
Heltai Gáspár
Sylvester János
Heltai Jenő
Szabó Dezső
Horváth János
Szabó Lőrinc
Ilosvai Selymes Péter
Széchenyi István
Illyés Gyula
Szenci Molnár Albert
Janus Pannonius
Szép Ernő
Jékely Zoltán
Tamási Áron
Jókai Mór
Tinódi Sebestyén
József Attila
Tompa Mihály
Juhász Gyula
Tóth Árpád
Kaffka Margit
Vajda János
Kálnoky László
Vas István
Kálti Márk
Virág Benedek
Kálvin János
Vörösmarty Mihály
Karinthy Frigyes
Weöres Sándor
Kármán József
Werbőczy István
Kassák Lajos
Zelk Zoltán
Katona József
Zrínyi Miklós
Kazinczy Ferenc