Albert Einstein (1879-1955)


A speciális és általános relativitás elmélete (1916)
Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie (1916)
A test tehetetlen tömege tehát nem állandó, hanem energiaváltozásával együtt változik. Így a test tehetetlen tömegét egyenesen energiamennyisége mértékének tekinthetjük. Valamely rendszer tömegmegmaradásának tétele eggyé válik az energia megmaradásának tételével, és csak akkor érvényes, ha a rendszer nem vesz fel és nem ad le energiát. Ha az energiára vonatkozó kifejezést ebbe az alakba írjuk:


akkor ebből azt láthatjuk, hogy az alak, amely már előbb is feltűnt, nem egyéb, mint az az energia, ami már akkor is a test birtokában volt (vele együtt mozgó koordinátarendszerből nézve), mielőtt az energiát felvette.
(15. Az elmélet általános eredményei)

(Ford.: Vámos Ferenc)


(...) die träge Masse eines Körpers ist keine Konstante, sondern nach Maßgabe seiner Energieänderung veränderlich. Die träge Masse eines Körpersystems kann geradezu als Maß für seine Energie angesehen werden. Der Satz von der Erhaltung der Masse eines Systems fällt mit dem Satze von der Erhaltung der Energie zusammen und gilt nur insoweit, als das System keine Energie aufnimmt und abgibt. Schreibt man den Ausdruck für die Energie in der Form


so sieht man, daß die Form , die uns schon vorhin auffiel, nichts anderes ist als die Energie, welche der Körper schon besaß (von einem mitbewegten Koordinatensystem aus beurteilt), bevor er die Energie aufgenommen hatte.
(§ 15. Allgemeine Ergebnisse der Theorie)