Kálti Márk (14. század)

Históriaszerző.

A Krónika a magyarok tetteiről vagy másképpen a Bécsi Képes krónika (1358) latin nyelvű magyar krónika írója. Első 24 fejezete a bibliai kezdetektől a hun történetet, a 25-209. fejezet a magyar történelmet beszéli el 1330 novemberéig. A história számos forrása mellett megemlítendő a Béldi-kódex, és a Thúróczy-kódex. Baranyai Decsi János úgy tudta, hogy az I. Lajos-kori szerkesztőt Márknak hívták, így az Kálti Márk lehetett. 1336-37-ben a királyné papja, a fehérvári kanonokságig (1358) vitte.