Vajda János (1827-1897)

Költő, író, publicista.

Petőfi köréhez csatlakozott, eszméiben mindvégig hű marad Petőfihez. Első alkotói korszakában (1870-ig) a politikai-forradalmi (Egy honvéd emlékiratai, 1868; Luzitán dal, 1867) és szerelmi (Gina emléke –ciklus) témakör uralkodik. Később programszerűen fordul a gondolati-filozófiai költészet felé. Ennek a korszakának legjellemzőbb, legszebb költeményei a Nyári éjjel, A vaáli erdőben és a Nádas tavon. A romantika eszközeit úgy alkalmazta, hogy költői világa már a szimbolizmus előfutárának bizonyult. A Húsz év múlva (1876) a Gina iránti szerelmében immár kihűlt, de emlékezésre még kigyúló szív zenéjét szólaltatja meg. Versei filozófiai tartalmán túl a perspektivikus látásmód olykor allegóriába forduló (Az üstökös) alkotásai. Ady elődjének tekintette.