Anton Pavlovics Csehov (1860-1904)
Антон Павлович Чехов (1860-1904)


A csinovnyik halála (1883)
Смерть чиновника (1883)
Amint tetszik látni - tüsszentett. Tüsszenteni sehol senkinek nem tilos. Tüsszent a paraszt, tüsszent a rendőrkapitány, sőt némelykor még a valóságos titkos tanácsos is. Mindenki tüsszent.

(Ford.: Szőllősy Klára)


Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают.
Fájdalom (1886)
Тоска (1886)
(...)e sok-sok ezer ember között vajon nem akad-e egy, aki őt meghallgassa? De az emberek szaladnak, ügyet sem vetnek Jonára és fájdalmára. Fájdalma óriási, határtalan. Ha Jona melle megszakadna és kiömlenék belőle a fájdalom, tán az egész világot elárasztaná; de mégsem látszik...

(Ford.: Szőllősy Klára)


(...) не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал его? Но толпы бегут, не замечаяни его, ни тоски... Тоска громмадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но тем не менее ее не видно.
Sirály (1896)
Чайка (1896)
Én sirály vagyok. (...) És most már tudom, értem, Kosztya, hogy a mi pályánkon - mindegy: akár színpadon játszunk, akár írunk - nem a hírnév, nem a ragyogás a fő, nem az, amiről én ábrándozom, hanem az, hogy tudjunk tűrni. Tudd viselni a keresztedet, és higgy! Én hiszek, és már nem fáj úgy, és ha hivatásomra gondolok, már nem félek az élettől.
(Nyina, IV.)

(Ford.: Makai Imre)


Я - чайка... (...) Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле - все равно, играем мы на сцене или пишем - главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а уменье терпеть. Умей нести свой кресть и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни.
(Нина, IV.)
Három nővér (1900)
Три сестры (1900)
Csak esznek, isznak, alusznak, aztán meghalnak... Mások születnek, és azok is esznek, isznak, alusznak, és nehogy elpusztuljanak az unalomtól, mérges pletykával teszik változatossá az életüket, pálinkával, kártyával, pereskedéssel, a feleségek megcsalják a férjüket, a férjek meg hazudnak, úgy tesznek, mintha semmit sem látnának, és ez a romlott levegő megnyomorítja a gyerekeket, és kialszik belőlük az isteni szikra, és ugyanolyan szánalomra méltó, egymáshoz hasonló holttestek lesznek, mint apáik és anyáik.
(Andrej, IV.)

Только едят, пьют, спят, потом умирают... родятся другие и тоже едят, пьют, спят и, чтобы не отупеть от скуки, разнообразят жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством, и жены обманывают мужей, а мужья лгут, делают вид, что ничего не видят, ничего не слышат, и неотразимо пошлое влияние гнетет детей, и искра божия гаснет в них, и они становятся такими же жалкими, похожими друг на друга мертвецами, как их отцы и матери...
(Андрей, IV.)

Ó, én édes, édes testvérkéim, a mi életünk még nem fejeződött be. Élni fogunk! A zene olyan vidáman, olyan boldogan szól. És én azt hiszem, hogy nemsokára megtudjuk, miért élünk, miért szenvedünk... Jaj, csak tudnánk, miért, csak tudnánk, miért?!...
(Olga, IV)

(Ford.: Kosztolányi Dezső)


О милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить! Музика играет так весело, так радостно, и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем... Если бы знать, если бы знать!
(Ольга, IV.)