Anonymus magister (12-13. század)

Történeti elbeszélő.

A magát P. mesternek jelző magister az első fönnmaradt latin nyelvű magyar történeti elbeszélés, a Gesta Hungarorum (a 13. sz. 2. feléből való kéziratban maradt fenn) szerzője. Valószínűleg III. vagy IV. Béla király jegyzője, egyházi ember. Szándéka a magyar királyok és nemesek származásáról, az őshazáról, a honfoglalásról való tájékoztatás. A mű szerkezete széthulló, az epizódok (Attila, Botond-monda, Emese álma, Zalán, Ménmarót) füzérét csak Árpád alakja tartja össze.