David Hume (1711-1776)


Értekezés az emberi természetről (1739)
A Treatise of Human Nature (1739)
És mivel az emberről szóló tudomány az egyedüli szilárd alap a többi tudomány számára, magának ennek a tudománynak az egyedüli szilárd alapját a tapasztalatra és megfigyelésre kell fektetnünk. Nem meglepő felismerés, hogy több mint száz évre volt szükség a tapasztalati módszernek a természettanra történő alkalmazása után, amíg e módszert a morális tudományokra is alkalmazni kezdték, hiszen azt találjuk, hogy e kétféle tudomány eredete között is körülbelül ugyanakkora időköz van (...)
(I. Bevezető)

(Ford.: Bence György)


And as the science of man is the only solid foundation for the other sciences, so the only solid foundation we can give to this science itself must be laid on experience and observation. It is no astonishing reflection to consider that the application of experimental philosophy to moral subjects should come after that to natural, at the distance of above a whole century, since we find, in fact, that there was about the same interval betwixt the origins of these sciences (...)
(I. Introductory)