Gergei Albert (16. század)

Széphistória-szerző.

A század utolsó harmadában írta História egy Árgirus nevű királyfiról és egy tündér szűzleányról című kiemelkedő, verses szerelmi széphistóriáját. Az Árgirus középkori tündérmese feldolgozás, amelyet olasz krónikából fordított. A humanista költészet és a szóbeli énekhagyomány népi irányának szép ötvözete. Szerelmi szókincse Balassi költészetével rokon. Ez a leggazdagabb utóéletű széphistóriánk, hatása Balassi, Vörösmarty költészetében egyértelműen kimutatható.