Aquinói Szent Tamás (1225-1274)
S. Thomas Aquinas (1225-1274)


A teológia foglalata (1266-1273)
Summa theologiae (1266-1273)
(...) Isten létét öt úton bizonyíthatjuk. Az első és nyilvánvalóbb út a változásból nyerhető.(...) Tehát szükségképpen el kell jutnunk olyan első változtathatóhoz, amit semmi sem változtat, és ezt érti mindenki Istenen. A második utat a létesítő ok révén nyerjük. (...) Szükséges tehát feltételeznünk egy első létesítő okot, és mindenki ezt nevezi Istennek. A harmadik utat az esetleges és a szükségszerű révén nyerjük. (...)Tehát léteznie kell lényegénél fogva szükségszerű lénynek, amely szükségszerűségének nem más lény az oka, hanem ő az oka más lények szükségszerűségének. Ezt a lényt nevezi mindenki Istennek. A negyedik utat a világban tapasztalt dolgok fokozataiból nyerjük. (...) Létezik tehát valami, ami valamennyi lény számára a lét, a jó és minden tökéletesség oka, és ezt nevezzük Istennek. Az ötödik utat a dolgok célirányosságából nyerjük. (...) Létezik tehát olyan értelmes lény, aki minden természeti lényt célra irányít, és ezt nevezzük Istennek.
(I, 2.kérdés, 3. szakasz)

(Ford.: Tudós-Takács János)


(...) Deum esse quinque viis probari protest. Prima autem et manifestior via est, quae sumitur ex parte motus. (...) Ergo necesse est devenire ad aliquod primum movens, quod a nullo movetur: et hoc omnes intelligunt Deum. Secunda via est ex ratione causae efficientis. (...) Ergo est necesse ponere aliquam causam efficientem primam: quam omnes Deum nominant. Tertia via est sumpta ex possibili et necessario. (...) Ergo necesse est ponere aliquid quod sit per se necessarium, non habens causam necessitatis aliunde, sed quod est causa necessitatis aliunde, sed quod est causa necessitatis aliis: quod omnes dicunt Deum. Quarta via sumitur ex gradibus qui in rebus inveniuntur. (...) Ergo est aliquid quod omnibus entibus est causa esse, et bonitatis, et cuiuslibet perfectionis: et hoc dicimus Deum. Quinta via sumitur ex gubernatione rerum. (...) Ergo est aliquid intelligens, a quo omnes res naturales ordinantur ad finem: et hoc dicimus Deum.
(I, 2.kérdés, 3. szakasz)