Thalész (Kr. e. 6. sz)

Görög filozófus.

A milétoszi iskola első képviselője, a hét bölcs egyike. Műveiről nem, csupán gondolatairól számol be Hérodotosz, Kallimakhosz, Sztobaiosz. Megemlítendők csillagászati gondolatai (egy napfogyatkozás előrejelzése, a Nílus áradásának okai, tengeri tájékozódás). A hét bölcs mondásait, köztük Thalész húsz apophthegmáját Sztobaiosz őrizte meg. Neki tulajdonítják a matematikai felfedezést, a Thalész-tételt, valamint a Hajózási csillagászat című szakmunkát.